Europe/Warsaw

Ubezpieczenie szkolne NNW

Możesz zmienić wariant i dodawać osoby ubezpieczone podczas wypełniania formularza. Dane, które zbieramy przekazywane są do zakładu ubezpieczeń w celu zapewnienia ochrony ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia
od *
do*
Dane rodzica / Opiekuna prawnego
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Nr telefonu*

Aby do wybranego wariantu ubezpieczenia dodać produkt OC w życiu prywatnym kliknij na Dodaj produkt OC i wybierz OC w życiu prywatnym z listy produktów oraz uzupełnij dane dziecka którego będzie dotyczyć polisa.
Dane ubezpieczanego dziecka
Imię*
Nazwisko*
Pesel*
Wybrana polisa*
Placówka*
Wpisz fragment nazwy i wybierz z listy
Anuluj

Ubezpieczenie szkolne NNW

Podsumowanie polisy

Przed akceptacją oświadczeń i przejściem do płatności sprawdź dokładnie swoje dane, dane osób ubezpieczonych i wybrane warianty polisy.

Informacje podstawowe
Okres ubezpieczenia:od do
Ubezpieczyciel:InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Dane ubezpieczającego
Ubezpieczający:Fundacja Zdrowi i Bezpieczni
Dane rodzica/opiekuna działającego w imieniu ubezpieczonego (dziecka)
Rodzic / Opiekun prawny:Rodzic
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Dzieci
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Polisa:

OŚWIADCZENIA

Zaznacz wszystkie

Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław.
Powrót
Wpisz poniżej adres e-mail celem doręczenia i zapoznania się z dokumentami: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym

Wpisz adres e-mail

Na podany adres email przesłano dokumenty

Błąd