Zgłoś szkodę

Jak wydarzy się wypadek ubezpieczeniowy:

  • przygotuj numer polisy (znajdziesz go na certyfikacie)
  • zbierz wszystkie dokumenty potwierdzające wypadek
  • zbierz faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty w związku z wypadkiem

Pobierz i wypełnij druk zgłoszenia szkody

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY NNW

Szkodę możesz zgłosić do UNIQA TU S.A. na kilka sposobów:

W każdym momencie możesz zwrócić się do Supra Brokers w sprawie pomocy w wypełnieniu dokumentów czy wsparcia w całym procesie likwidacji szkód pod naszymi numerami kontaktowymi: