Oferta

Kup polisę dla swojego dziecka

Poszczególne warianty różnią się od siebie wartością wysokością świadczenia. Każdy wariant zawiera rozszerzenie odpowiedzialności o następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z uprawianiem sportów wyczynowych oraz w wyniku bójki w obronie koniecznej. Sprawdź Pełny Zakres Ubezpieczenia.
Przedstawiony koszt to koszt ubezpieczenia od dnia następnego do 31.08.2023

* W programie nnw24.pl Ubezpieczającym jest Fundacja Zdrowi i Bezpieczni. Brokerem SUPRA BROKERS S.A. Ubezpieczycielem UNIQA TU S.A. Ubezpieczonym: dziecko. W ramach przeprowadzonego konkursu dla wszystkich szkół obsługiwanych samorządów została wyłoniona najkorzystniejsza oferta ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne. Przystąpienie do ubezpieczenia dziecka realizowane jest przez Rodzica lub Przedstawiciela ustawowego.