Europe/Warsaw

Oferta NNW szkolnego na rok 2024/2025

Kup polisę dla swojego dziecka

Poszczególne warianty różnią się od siebie wartością wysokością świadczenia. Każdy wariant zawiera rozszerzenie odpowiedzialności o następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z uprawianiem sportów wyczynowych oraz w wyniku bójki w obronie koniecznej. Sprawdź Pełny Zakres Ubezpieczenia.