Wybierz najlepsze ubezpieczenie dla Swojego Dziecka.

W naszym programie możesz być pewny, że Twoje dziecko będzie bezpieczne w każdej sytuacji.

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe związane z promowaniem najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych zleciła wiodącemu brokerowi Supra Brokers, zbadanie całego rynku ubezpieczeniowego czego efektem jest najlepszy z możliwych program ubezpieczenia nnw dla uczniów oferowany przez UNIQA TU S.A

Nowa oferta ubezpieczeń będzie dostępna od czerwca 2022

Co powinieneś wiedzieć
o ubezpieczeniu NNW:

 • Co to jest NNW?

  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży potocznie nazywane ubezpieczeniem szkolnym to ubezpieczenie, które w zakresie ma świadczenia gwarantujące wypłatę odszkodowania za wypadki, za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji lub zwrot kosztów za zakupy przedmiotów ortopedycznych. Głównie dotyczy wypłat odszkodowania za wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

  Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe promuje najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe i do tego celu zleciła Supra Brokers, jako wiodącemu brokerowi, zadanie wyboru najlepszej oferty ubezpieczeniowej dla Klientów samorządowych obsługiwanych przez Supra Brokers.

 • Dlaczego warto ubezpieczyć swoje dziecko?

  Jak mawia stara maksyma ubezpieczeniowa, ubezpieczamy się w dobrych czasach, ale na złe sytuacje. Zawsze może zdarzyć się wypadek. Wtedy mamy dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację. Atrakcyjna oferta Fundacji Zdrowi i Bezpieczni oraz Supra Brokers posiada wysokie kwoty poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych ze zróżnicowaną składką. Każdy znajdzie coś dla siebie.

 • Dla kogo?

  Ubezpieczenie to jest dla dzieci i młodzieży, która uczy się w jednostkach oświatowo - wychowawczych samorządów, które są obsługiwane przez Supra Brokers jako brokera. Każdy rodzic czy prawny opiekun, którego dziecko chodzi do takiej jednostki może wykupić ubezpieczenie NNW. Dodatkowo mogą wykupić to ubezpieczenie dla swoich dzieci pracownicy Klientów Supra Brokers. Ubezpieczenie jest dla dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub jak się uczą do 25 roku życia. Jeśli Twoje dziecko chodzi do przedszkola, szkoły podstawowej i średniej lub studiuje - nasze ubezpieczenie jest dla Niego.

 • Co zapewnia ochrona ubezpieczeniowa?

  Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia wypłatę odszkodowań w kliku głównych grupach ryzyk jak zdarzenia dotyczące zgonu ubezpieczonego, ryzyk chorobowych, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji czy kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych. Dodatkowo ubezpieczenie posiada ryzyka tzw ryczałtu na każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku oraz z innych przyczyn. Najbardziej istotnym ryzykiem tego zakresu ubezpieczenia jest ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa w par.3 OWU, wskazuje, iż, Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia

 • Zgon ubezpieczonego dziecka

  • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu oraz epilepsji 100% sumy ubezpieczenia
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 200% sumy ubezpieczenia
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej podczas zajęć oraz wycieczek szkolnych 400% sumy ubezpieczenia
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW w tym uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia, złamania, skręcenia, zwichnięcia 1 % SU za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu .

 • Koszty leczenia, rehabilitacji

  • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW w tym złamanie lub utraty zęba stałego 0,5% do 300 zł za 1 zęba
  • ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku NNW do 180 dni pobytu w ciągu roku
  • ryczałt za pobyt w szpitalu z innej przyczyny niż NNW włączając w to COVID-19 do 90 dni pobytu w ciągu roku
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 35% sumy ubezpieczenia
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych do 35% sumy ubezpieczenia
  • zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów po wypadku na terenie placówki oświatowej
 • Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

  • pokąszenia, ukąszenia wymagające hospitalizacji
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NNW 20% sumy ubezpieczenia
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 10% sumy ubezpieczenia (16 jednostek chorobowych)
  • Świadczenie w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu tzw. bólowe
  • max. 1 świadczenie w ciągu roku polisowego 120 zł.
  • rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego 2% sumy ubezpieczenia
  • rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej

Jaki jest podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zobacz od jakich ryzyk chronisz swoje dziecko wybierając ubezpieczenie z Supra Brokers.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami przygotowanymi przez nas dla Ciebie.

 • O Supra Brokers

  Dowiedz się więcej o naszej firmie.

 • Najczęściej zadawane pytania

  Sprawdź o co pytali inni.

 • Ważne dokumenty

  OWU i inne