Europe/Warsaw

Wybierz najlepsze ubezpieczenie dla Swojego Dziecka.

W naszym programie możesz być pewny, że Twoje dziecko będzie bezpieczne w każdej sytuacji.

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe związane z promowaniem najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych zleciła wiodącemu brokerowi Supra Brokers, zbadanie całego rynku ubezpieczeniowego czego efektem jest najlepszy z możliwych program ubezpieczenia nnw dla uczniów oferowany przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance GroupKup polisę dla swojego dziecka

Każdy wariant zawiera rozszerzenie odpowiedzialności o następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z uprawianiem sportów wyczynowych oraz w wyniku bójki w obronie koniecznej. Sprawdź Pełny Zakres Ubezpieczenia.

Co powinieneś wiedzieć
o ubezpieczeniu NNW:

 • Zgon ubezpieczonego dziecka

  • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu oraz epilepsji 100% sumy ubezpieczenia
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 250% sumy ubezpieczenia do 176 000 zł
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku na ternie placówki oświatowej 200% sumy ubezpieczenia
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NW w tym uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, udarem mózgu, epilepsją, ostry zatruciem gazami lub chemikaliami 1 % SU za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu .

 • Koszty leczenia, pobyt w szpitalu

  • ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19 do 100 dni pobytu w ciągu roku
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem aż do 26 000 zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia
 • Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

  • pogryzienia, pokąszenia, ukąszenia wymagające hospitalizacji
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NW 15% sumy ubezpieczenia do 13 200 zł
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 10% sumy ubezpieczenia do 8 800 zł (13 jednostek chorobowych)
  • Świadczenie w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu tzw. bólowe max. 1 świadczenie w ciągu roku polisowego 220 zł.
  • rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego do 1 760 zł
  • rozszerzenie odpowiedzialności o NW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej

Jaki jest podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zobacz od jakich ryzyk chronisz swoje dziecko wybierając ubezpieczenie z Supra Brokers.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami przygotowanymi przez nas dla Ciebie.

 • O Supra Brokers

  Dowiedz się więcej o naszej firmie.

 • Najczęściej zadawane pytania

  Sprawdź o co pytali inni.

 • Ważne dokumenty

  OWU i inne