Wybierz najlepsze ubezpieczenie dla Swojego Dziecka.

W naszym programie możesz być pewny, że Twoje dziecko będzie bezpieczne w każdej sytuacji.

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe związane z promowaniem najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych zleciła wiodącemu brokerowi Supra Brokers, zbadanie całego rynku ubezpieczeniowego czego efektem jest najlepszy z możliwych program ubezpieczenia nnw dla uczniów oferowany przez UNIQA TU S.A

Kup polisę dla swojego dziecka

Poszczególne warianty różnią się od siebie wartością kwoty zabezpieczenia ryzyk. Każdy wariant zawiera ubezpieczenie od wyczynowego uprawiania sportu. Sprawdź Pełen Zakres Ochrony.

Co powinieneś wiedzieć
o ubezpieczeniu NNW:

 • Zgon ubezpieczonego dziecka

  • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu oraz epilepsji 100% sumy ubezpieczenia
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 200% sumy ubezpieczenia
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w placówce oświatowej podczas zajęć oraz wycieczek szkolnych 400% sumy ubezpieczenia
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

  Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w NNW w tym uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia, złamania, skręcenia, zwichnięcia 1 % SU za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu .

 • Koszty leczenia, rehabilitacji

  • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW w tym złamanie lub utraty zęba stałego 0,5% do 300 zł za 1 zęba
  • ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku NNW do 180 dni pobytu w ciągu roku
  • ryczałt za pobyt w szpitalu z innej przyczyny niż NNW włączając w to COVID-19 do 90 dni pobytu w ciągu roku
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 35% sumy ubezpieczenia
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i rehabilitacyjnych do 35% sumy ubezpieczenia
  • zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów po wypadku na terenie placówki oświatowej
 • Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

  • pokąszenia, ukąszenia wymagające hospitalizacji
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NNW 20% sumy ubezpieczenia
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 10% sumy ubezpieczenia (16 jednostek chorobowych)
  • Świadczenie w związku z nieszczęśliwym wypadkiem nieskutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu tzw. bólowe
  • max. 1 świadczenie w ciągu roku polisowego 120 zł.
  • rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego 2% sumy ubezpieczenia
  • rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki w obronie koniecznej

Jaki jest podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zobacz od jakich ryzyk chronisz swoje dziecko wybierając ubezpieczenie z Supra Brokers.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami przygotowanymi przez nas dla Ciebie.

 • O Supra Brokers

  Dowiedz się więcej o naszej firmie.

 • Najczęściej zadawane pytania

  Sprawdź o co pytali inni.

 • Ważne dokumenty

  OWU i inne